måndag 28 maj 2012

Finns det någon "verklig" verklighet?

"As a man think in his heart, so is he......"  Ordspråksboken  23:7 på engelska. Den svenska bibelöversättningens innebörd är inte lika talande: "..men hans hjärta är inte med dig." Jag föredrar nog den engelska varianten, fritt översatt: "Så som man tänker i sitt hjärta, så är man" eftersom denna psykologiska sanning ger en bättre förklaring till varför våra liv formar sig som de gör. Våra tankar har en oerhörd kraft. Allting har sitt ursprung i en tanke. Hela din tolkning/bild av verkligheten är en reflektion av dina tankar:
"Tanken är ursprunget till allt, både till våra problem och våra lösningar. Universum säger ja till alla våra önskningar. Så har mänskligheten som helhet skapat miljöförstöring och krig, liksom fredlig samverkan och naturvård. Kan du säga mig något som inte är skapat av tanken? Varje föremål, varje samvaroform, varje stilart och varje attityd grundar sig på en tankestruktur." Lena Kristina Tuulse
Låter det overkligt? Men vad är egentligen verkligt? Finns det någon "verklig" verklighet?

Författaren Gerald Jampolsky skriver: "De flesta av oss är oklara över vad som är verkligt. Även om vi anar att det existerar någonting ytterligare så nöjer vi oss med en verklighet som enbart är grundad på gensvaret från våra fysiska sinnen. För att förstärka denna "verklighet" undersöker vi vad vår kultur definierar som normalt, friskt, och därför verkligt."
Så här kan man förklara det; Våra sinnesorgan tar emot data från omgivningen. Sedan går informationen genom ett raster av tankar, tidigare erfarenheter, fördomar osv, "modifieras" och anpassas för att passa in i vårt individuella jämförelse-mönster. Vi upplever verkligheten som vi vill/tror att den ska vara! 
                                       
                                         Du är ingenting annat
                                         än summan av alla de
                                         de tankar du har om dig
                                         själv och ditt liv!


 Läs en gång till, högt för dig själv! Detta är bara ett pyttelitet exempel, men märkte du att det stod ...summan av alla de de.....? De flesta människor gör inte det. Varför? Vårt sinne rättar till och rapporterar hellre det som skulle vara, än det som är, om det finns en konflikt! Sinnet låter oss inte se det som inte passar in! 
Varje människa skapar sin egen "verklighet" och med andra ord finns det ca 6 miljarder mänskliga "verkligheter" på vår jord. Man kan säja att var och en av oss har ett eget "fönster", genom vilket vi lärt oss se på världen. När vi föds är det alldeles rent och klart, för att med åren ofta solkas av fördomar, förutfattade meningar osv. Även om  många av fönstren är lika så finns det inte två identiska. Just Din verklighet är alldeles unik, och den enda som egentligen kan påverka den är Du.
            
                  "Hela begreppet om universum kretsar uteslutande
                   kring en enda individ- nämligen Du."  Walt Whitman
                                                                       
 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar