onsdag 30 maj 2012

Är känslor det fysiska svaret på tankar?

Tankar, känslor och beteende är mycket intimt är förknippade med varandra. Författaren Wayne Dyer förklarar att känslor har sitt ursprung i tankar, och beteende har sitt ursprung i tankar och känslor. (Sedan påverkar dessa varandra inbördes, men Tanken är ursprunget). För att ha några emotionella upplevelser, måste man först ha en tanke. Om man gråter, skrattar, blir ilsken, nervös osv, så sker detta på en signal från tankecentrum. En känsla är alltså en fysisk reaktion på en tanke. Ofta försöker vi vuxna att dölja våra tankar och känslor genom att visa ett beteende som inte stämmer överens med dem, tex kan vi verka glada, optimistiska, lugna osv fast vårt inre är i kaos. Detta kan, om man inte blir medveten,  skapa disharmoni, i och mellan tanke, känsla och beteende, mellan den yttre och den  inre verkligheten. Vill man uppnå större harmoni och förändra en negativ känsla eller beteende måste man gå tillbaks till ursprunget och "bryta" tankecirkeln. Det låter ju lätt men det kan vara bland det svåraste man kan ge sig in på. Vi "tror" ju som sagt oftast att det vi tänker är "sant" och vem vill ändra sin "sanning".....Men det GÅR!!

                Inga kommentarer:

Skicka en kommentar