tisdag 29 maj 2012

Är vi offer för våra egna tankar?

Men, invänder många, man kan väl inte påverka vad som ska hända i livet och vilka omständigheter man ska hamna i? Nej, det kanske man inte kan, men här är budskapet att det är viktigt att göra en åtskillnad mellan det som händer oss och vår upplevelse av det. Om det, för att ta ett litet enkelt exempel, regnar en dag så blir vissa av oss förtjusta medan andra blir olyckliga. Alla har sin egen helt verkliga upplevelse av regnet. Och allt grundar sig på vad varje person har för tankar om just regnväder. Omedvetet väljer vi automatiskt en upplevelse som bekräftar och stöder de tankar vi redan har. Detta ger oss erfarenheter som används som grund för att bedöma verkligheten i nästa upplevelse.
       

           


Varje person upplever och försvarar alltså sin verklighet som "sann", och ju äldre och mer erfarna vi blir desto "sannare" blir den för oss och desto hårdare försvarar vi den. Varseblivning är mer en spegling än ett faktum! Vi projicerar våra tankar, känslor och konflikter på omvärlden även om vi inte alltid vill tro det. Vi "ser" vad vi tänker och det som huvudsakligen kan "skada oss" är våra egna tankar, föreställningar och attityder:

"Vi är bara offer för våra egna tankar, och vi har alltid möjlighet att välja". G. Jampolsky

Om man ärligt trivs och är nöjd med sig själv och sin upplevelse av livet, finns det ingen anledning att göra någon förändring. Men om man , liksom de flesta av oss, ibland känner sig deprimerad, frustrerad, olycklig, handlingsförlamad, orättvist behandlad eller som ett offer för omständigheterna, finns det all anledning att ge en förändring en chans. Eftersom man i högsta grad själv är delaktig i skapandet av upplevelserna i sitt eget liv, så måste man också i högsta grad deltaga i omskapandet av dem! Men hur? Genom ett nytt sätt att tänka!

                          " Förmågan att idag tänka annorlunda än
                                 igår skiljer den vise från den envise " J. Steinbeck  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar